Rozliczenie podatkowe

WAŻŃE: Aby dokonać rozliczenia, wypełnij poniższy formularz.
Prześlij droga mailową zdjęcia lub skany swoich jaaropgave oraz zdjęcie dowodu osobistego.
Dokumenty wyślij na adres mailowy: info@rozliczamy.nl
Następnie dokonaj opłaty za rozliczenie na konto NL09 INGB 0682 1033 73.
W Tytule wpisz dane osoby której dotyczy rozliczenie podatkowe oraz dopisek IB.

Tylko w pelni wypełnione i opłacone formularze będą rozliczane.